مشتریان عزیز وبسایت خشکبار کشاورزی میتوانند بعد از خرید خود تا یک هفته کالای ارسال شده را مرجوع کنند.

همچنین امکان ارسال کالا بصورت تست و یا همراه با سایر سفارشات فراهم میباشد.