در حال نمایش 20 نتیجه

بادام سنگ (100 گرم)

قیمت اصلی 14,500 تومان بود.قیمت فعلی 12,000 تومان است.

بادام سنگ (1000 گرم)

قیمت اصلی 145,000 تومان بود.قیمت فعلی 115,000 تومان است.

بادام سنگ (250 گرم)

قیمت اصلی 35,000 تومان بود.قیمت فعلی 30,000 تومان است.

بادام سنگ (500 گرم)

قیمت اصلی 75,000 تومان بود.قیمت فعلی 58,000 تومان است.

بادام مامایی با پوست شور (100 گرم)

قیمت اصلی 68,500 تومان بود.قیمت فعلی 63,000 تومان است.

بادام مامایی با پوست شور (500 گرم)

قیمت اصلی 342,500 تومان بود.قیمت فعلی 315,000 تومان است.

بادام مامایی با پوست شور (1000 گرم)

قیمت اصلی 685,000 تومان بود.قیمت فعلی 630,000 تومان است.

بادام مامایی با پوست شور (250 گرم)

قیمت اصلی 171,500 تومان بود.قیمت فعلی 157,500 تومان است.