عسل بهاره 650 گرمی خالص

قیمت اصلی 245,000 تومان بود.قیمت فعلی 215,000 تومان است.

عسل چهل گیاه 1 کیلویی

قیمت اصلی 485,000 تومان بود.قیمت فعلی 415,000 تومان است.

عسل چهل گیاه ساکاروز (1000 گرم)

قیمت اصلی 485,000 تومان بود.قیمت فعلی 415,000 تومان است.

عسل چهل گیاه ساکاروز (600 گرم)

قیمت اصلی 245,000 تومان بود.قیمت فعلی 215,000 تومان است.