پرک بادام پوست کنده (100 گرم)

قیمت اصلی 78,000 تومان بود.قیمت فعلی 73,000 تومان است.

پرک بادام پوست کنده (1000 گرم)

قیمت اصلی 780,000 تومان بود.قیمت فعلی 730,000 تومان است.

پرک بادام پوست کنده (250 گرم)

قیمت اصلی 195,000 تومان بود.قیمت فعلی 182,500 تومان است.

پرک بادام پوست کنده (500 گرم)

قیمت اصلی 390,000 تومان بود.قیمت فعلی 365,000 تومان است.

شیرینی نخودچی پسته و زعفرانی برند رضا قزوین 520 گرمی

قیمت اصلی 200,000 تومان بود.قیمت فعلی 155,000 تومان است.

کنجد سفید درجه یک (100 گرم)

قیمت اصلی 25,000 تومان بود.قیمت فعلی 20,000 تومان است.

کنجد سفید درجه یک (1000 گرم)

قیمت اصلی 250,000 تومان بود.قیمت فعلی 200,000 تومان است.

کنجد سفید درجه یک (250 گرم)

قیمت اصلی 62,500 تومان بود.قیمت فعلی 50,000 تومان است.

کنجد سفید درجه یک (500 گرم)

قیمت اصلی 125,000 تومان بود.قیمت فعلی 100,000 تومان است.