خاکشیر زرین (100 گرم)

قیمت اصلی 54,500 تومان بود.قیمت فعلی 43,000 تومان است.

خاکشیر زرین (1000 گرم)

قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 280,000 تومان است.

خاکشیر زرین (250 گرم)

قیمت اصلی 135,200 تومان بود.قیمت فعلی 110,000 تومان است.

خاکشیر زرین (500 گرم)

قیمت اصلی 275,000 تومان بود.قیمت فعلی 223,000 تومان است.