نمایش 1–20 از 24 نتیجه

قیمت مغز گردو درجه یک تویسرکان (1000گرم)

قیمت اصلی 650,000 تومان بود.قیمت فعلی 510,000 تومان است.

گردو تازه شکن تویسرکان دستچین (100 گرم)

قیمت اصلی 87,000 تومان بود.قیمت فعلی 59,000 تومان است.

گردو تازه شکن تویسرکان دستچین (1000 گرم)محصول 1402

قیمت اصلی 670,000 تومان بود.قیمت فعلی 545,000 تومان است.

گردو تازه شکن تویسرکان دستچین (250 گرم)

قیمت اصلی 215,000 تومان بود.قیمت فعلی 155,000 تومان است.

گردو تازه شکن تویسرکان دستچین (500 گرم)

قیمت اصلی 415,000 تومان بود.قیمت فعلی 285,000 تومان است.

مغز گردو آذرشهر تازه (100 گرم)

قیمت اصلی 85,000 تومان بود.قیمت فعلی 56,000 تومان است.

مغز گردو آذرشهر تازه (1000 گرم)

قیمت اصلی 650,000 تومان بود.قیمت فعلی 510,000 تومان است.

مغز گردو آذرشهر تازه (250 گرم)

قیمت اصلی 162,500 تومان بود.قیمت فعلی 127,500 تومان است.

مغز گردو آذرشهر تازه (500 گرم)

قیمت اصلی 325,000 تومان بود.قیمت فعلی 255,000 تومان است.

مغز گردو تویسرکان تازه (100 گرم)

قیمت اصلی 85,000 تومان بود.قیمت فعلی 59,000 تومان است.

مغز گردو تویسرکان تازه (250 گرم)

قیمت اصلی 225,000 تومان بود.قیمت فعلی 155,000 تومان است.

مغز گردو تویسرکان تازه (500 گرم)

قیمت اصلی 425,000 تومان بود.قیمت فعلی 285,000 تومان است.

مغز گردو خورشتی (100 گرم)

قیمت اصلی 54,500 تومان بود.قیمت فعلی 39,500 تومان است.

مغز گردو خورشتی (1000 گرم)

قیمت اصلی 545,000 تومان بود.قیمت فعلی 392,000 تومان است.

مغز گردو خورشتی (250 گرم)

قیمت اصلی 136,500 تومان بود.قیمت فعلی 99,000 تومان است.

مغز گردو خورشتی (500 گرم)

قیمت اصلی 272,500 تومان بود.قیمت فعلی 195,000 تومان است.