در حال نمایش 16 نتیجه

خلال پسته قزوین (100 گرم)

قیمت اصلی 220,000 تومان بود.قیمت فعلی 198,000 تومان است.

خلال پسته قزوین (250 گرم)

قیمت اصلی 550,000 تومان بود.قیمت فعلی 495,000 تومان است.

مغز پسته خرده یا دندانه (100 گرم)

قیمت اصلی 98,000 تومان بود.قیمت فعلی 85,000 تومان است.

مغز پسته خرده یا دندانه (1000 گرم)

قیمت اصلی 980,000 تومان بود.قیمت فعلی 880,000 تومان است.

مغز پسته خرده یا دندانه (500 گرم)

قیمت اصلی 450,000 تومان بود.قیمت فعلی 385,000 تومان است.

مغز پسته فندقی خام (1000 گرم)

قیمت اصلی 1,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,650,000 تومان است.

مغز پسته فندقی خام (250 گرم)

قیمت اصلی 412,500 تومان بود.قیمت فعلی 350,000 تومان است.

مغز پسته فندقی خام (500 گرم)

قیمت اصلی 825,000 تومان بود.قیمت فعلی 650,000 تومان است.