در حال نمایش 12 نتیجه

فندق با پوست خام (100 گرم)

قیمت اصلی 64,000 تومان بود.قیمت فعلی 59,500 تومان است.

فندق با پوست خام (1000 گرم)

قیمت اصلی 1,050,000 تومان بود.قیمت فعلی 920,000 تومان است.

فندق با پوست خام (250 گرم)

قیمت اصلی 160,000 تومان بود.قیمت فعلی 115,000 تومان است.

فندق با پوست شور (100 گرم)

قیمت اصلی 64,000 تومان بود.قیمت فعلی 59,500 تومان است.

فندق با پوست شور (1000 گرم)

قیمت اصلی 640,000 تومان بود.قیمت فعلی 595,000 تومان است.

فندق با پوست شور (250 گرم)

قیمت اصلی 160,000 تومان بود.قیمت فعلی 115,000 تومان است.

فندق خام خارجی اعلا (100 گرم)

قیمت اصلی 105,000 تومان بود.قیمت فعلی 92,000 تومان است.

فندق خام خارجی اعلا (1000 گرم)

قیمت اصلی 1,050,000 تومان بود.قیمت فعلی 920,000 تومان است.

فندق خام خارجی اعلا (250 گرم)

قیمت اصلی 275,000 تومان بود.قیمت فعلی 230,000 تومان است.

فندق خام خارجی اعلا (500 گرم)

قیمت اصلی 525,000 تومان بود.قیمت فعلی 460,000 تومان است.